O toxicite vakcíny Comirnaty – mRNA od Pfizer

25. júna 2021, otvorenamysel, Nezaradené

Active ingredient (main ingredient): • BNT162b2 [mRNA]
Other ingredients (inactive ingredients):
• ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC0315)
• 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,Nditetradecylacetamide (ALC-0159)
• Distearoylphosphatidylcholine (DSPC)
• Cholesterol
• Potassium chloride
• Monobasic potassium phosphate
• Sodium chloride
• Dibasic sodium phosphate dihydrate
• Sucrose
• Water for injections

Táto vakcína obsahuje tri veľmi sporné a nie bezpečné zložky, a to sú dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného a dihydrogenfosforečnan draselný. Tieto fosforečnany sa používajú ako HNOJIVO, prosím pekne. Zároveň fosforečnany spôsobujú hormonálnu nerovnováhu aj mozgových hormónov! A ako čerešnička na torte je poškodnie syntézy vápnika v organizme. Vápnik je kľúčové práve pre silnú imunitu! Pretože ako vieme kosti ho potrebujú na správne fungovanie, avšak kostný systém človeka je komplikovanejší, než sa na prvý pohľad zdá. Biele, ale aj červené krvinky sú produkované práve v kostnej dreni, ktorá na ich správnu produkciu potrebuje dostatok vápnika. No nie je to poriadna irónia, že vakcína, ktorá má zabezpečiť človeku zdravie a imunitu, práve paradoxne poškodzuje všeobecnú prirodzenú imunitu človeka?!

Tretia je  2-[(polyetylénglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159), kde je základom acetamid, ktorý je toxický pre každý typ organizmu! Spôsobuje práve reprodukčnú toxicitu!

Celá táto plándémia je akurát o totalitárnej kontrole a manipulácii ľudstva za „rúškom“ ochrany zdravia a bezpečnosti, pri čom sa jedná práve a len o ešte masívnejšie poškodzovanie zdravia ľudí!

Taktiež boli nedávno odhalené dokumenty, ktoré dokazujú, že kanditáti mRNA vakcín proti ochoreniu covid-19 boli poslané do laboratória vo Wuhane ešte pred vypuknutím plándémie a identifikácie vírusu SARS-COV-2…