Je konope/marihuana liek alebo jed?

12. augusta 2022, otvorenamysel, Nezaradené

To či je konope liek alebo jed samozrejme záleží od mnohých premenných. Totižto konope známe aj ako marihuana môže byť aj liek aj jed v jednom, všetko záleží od spôsobu a dávky užitia, tak ako pri všetkom.
Samozrejme je veľmi dôležité porovnávať konope s tvrdým alkoholom, ale k tomu neskôr.
Ilegálne konope je pri jeho nesprávnom užití, teda fajčení jed. Keďže dochádza k intoxikácií k práve aktivovanému endokanabinoidnému systému v ľudskom organizme.
THC patrí do skupiny kanabinoidov, ktoré sa radia medzi antioxidanty. Teda prírodné THC samo o sebe v čistej nekarcinogénnej forme je antioxidant, ktorý chráni mozgové neuróny pred toxicitou.
Aby sme dobre pochopili vplyv THC na ľudský organizmus, musíme najprv pochopiť a poznať čo to vlastne je endokanabinoidný systém a čo mu THC spôsobuje.
Endokanabinoidný systém je systém na správu, reguláciu vody v ľudskom tele, teda aj v mozgu. Vieme, že ľudské telo obsahuje cca 70% vody a mozog zas cca 80% vody. Podľa biofyziky má dokonca voda schopnosť uchovávať si informácie o tom v akom skupenstve sa nachádzala, teda má pamäť. No keď si to spojíme s tým, že 80% vody je v ľudskom mozgu, teda voda v mozgu alebo aj v svaloch slúži ako pamäť. Každý sval má svoju pamäť, keď napríklad človek športuje fyzicky náročné športy, či už workout alebo kulturistiku a na nejakú dobu prestane, vďaka svalovej pamäti sa po opätovnom začatí cvičenia jeho svaly dostanú značne rýchlo do predošlej formy vďaka vode. Podobne funguje aj ľudský mozog, ak sa človek niečo naučil pred 10-20 rokmi, a tým, že to nepoužíval, to vytesnal z hlavy, po opätovnom naučení sa to naučí už rýchlejšie.
Samozrejme voda má aj iné funkcie v ľudskom tele, dodáva mu živiny, minerály a podobne.
THC je jediná látka na celej planéte, ktorá dokáže endokanabinoidný systém človeka aktivovať, ale čo tá aktivácia vlastne znamená?
To je individuálne a veľmi. Ako som už spomenul pri fajčení konope dochádza k intoxikácií endokanabinoidného systému, práve preto, že 80% kanabinoidov, teda aj THC, sa pri spaľovaní mení na karcinogény. To má fatálny vplyv na ľudský mozog, pamäť, ale aj svaly a reguláciu vody v organizme. Vtedy sa konope správa ako jed, aj keď oproti alkoholu podstatne slabší, pretože jeho účinky vypršia pomerne rýchlo a nenarobí až toľko trvalého poškodenia ľudskému organizmu. Zatiaľ čo tento spôsob karcinogénneho užívania ilegálnej marihuany voláme „mäkká droga“, tak legálny tvrdý alkohol je tvrdá droga, ktorá ma ročne na svedomí okolo 20 000 mŕtvych Slovákov a Sloveniek, avšak na následky samotnej marihuany nikto ešte nezomrel. Tvrdý alkohol je preto tvrdá droga, lebo vyvoláva prakticky až fyzickú závislosť. A to je definícia tvrdej drogy, teda tvrdá droga je tvrdou preto, že vyvoláva fyzickú závislosť. Alkohol vyvoláva tzv. triašku, že človeka fyzicky klepe až pokým telu nedodá alkohol. Marihuana dokáže vyvolať len psychickú závislosť a aj to záleží od sily psychiky každého jedinca, čiže môže, ale aj nemusí. Kde to tvrdý alkohol vyvolá fyzickú závislosť každej už psychicky závislej osobe.
A teraz sa pozrime na liečivé vlastnosti marihuany, vďaka ktorým je legálna na rekreačné užívanie v mnohých krajinách.
Aj marihuana s obsahom THC aj nad 10% má pri správnom užití liečivé vlastnosti. Jej liečivá forma užitia spočíva napr. v podobne tzv. vaporizácie, kedy je marihuana zohriata na cca 180°C, vtedy nedochádza k uvoľňovaniu žiadnych karcinogénov, ale len liečivých anti-oxidačných kanabinoidov. Takéto užívanie marihuany dokáže paradoxne pomôcť napríklad aj regenerácií mozgu, ktorý je poškodený práve od alkoholu, a dokonca vyliečiť závislosť od alkoholu. THC je antioxidant, ktorý aktivuje endokanabinoidný systém. Táto aktivácia prakticky znamená, že ľudský organizmus je podstatne viac senzitívny na látky, ktoré človek prijme do svojho tela počas aktivovaného endokanabinoidného systému, teda tie majú na telo človeka intenzívnejší účinok. Preto tie karcinogény tak podstatne negatívnejšie pôsobia na človeka pri fajčení marihuany. Teda napríklad účelová vaporizácia marihuany napríklad s tymiánom má niekoľkonásobne zosilnené antibiotické a antivirotické účinky! Teda logicky aj proti koronavírusom. A navyše tymián podporuje tvorbu serotonínu, teda hormónu šťastia.
A teda napríklad takéto liečivé užívanie konope spolu s bylinami či koreninami, ktoré napríklad účinkujú anti-karcinogénne má dokonca veľmi veľký potenciál rýchleho vyliečenia napríklad rakoviny pľúc alebo aj depresie. Marihuana sama o sebe teda nie je vôbec škodlivá, práve naopak, čo sa o tvrdom alkohole však povedať nedá.